Skip to content

Techedge er førende software leverandør til tv-selskaber og mediebureauer og dækker over 60 markeder globalt. Techedge er specialiseret i sofistikerede og brugervenlige forsknings- og planlægningsværktøjer. Produktporteføljen omfatter analyse, optimering, planlægning, kampagnestyring, rapportering og markeds- og brandforskningsværktøjer.

Udbytte

  • Fra e-conomic til Microsoft Dynamics NAV
  • Understøtter fremtidige vækstplaner
  • Styring af abonnementer for licenser
  • Automatiseret opkrævning
  • SOX compliance
  • Effektiv likviditetsstyring.

Techedge er på rejsen fra at være den mindre iværksættervirksomhed til at skulle agere som global koncern. Techedge blev rådgivet af Corpital omkring forskellige muligheder samt best practice fra andre større virksomheder. 

Produkter

Bedre kontrol over aftaler, kunder og produkter

Techedge’ ERP-system e-conomic understøttede ikke firmaets kraftige vækst. Techedge besluttede derfor for at skifte til Microsoft Dynamics NAV med fire indsatsområder.

Jens Thomsen, CFO: “Jeg havde fire succeskriterier. Jeg ville have et godt værktøj til styring af licensaftaler og kontrakter, bedre, flere og mere fleksible rapporteringsmuligheder, være SOX complient, idet vi er delvist ejet af et amerikansk firma og sidst men ikke mindst ville jeg have adgang til effektiv forecasting af vores likviditet, uddyber Jens.”

Ved at implementere en udbygning til Corpitals abonnementsmodul, fik Techedge automatiseret deres processer relateret til licensaftaler, som hidtil var blevet håndteret manuelt med risiko for fejl og mangler hver gang, der skulle opkræves licens for nye perioder.

Enkelte tilpasninger gør det nu muligt for Techedge at styre og kontrollere deres aftaler, kunder, og produkter bedre. Techedge har gennem automatiseringerne også fået et langt bedre overblik over effektiv forecasting af deres likviditet. 

Sidst men ikke mindst gør standardmodulerne det nemt og hurtigt kunne generere “real time” Excel rapporter og analyser baseret på data i Microsoft Dynamics NAV. 

Vi havde en god ide om, hvad vi ville have. Vi brugte en del tid i projektet på dialog for at nå frem til de helt rigtige tekniske -og procesmæssige succeskriterier. Værdiskabelsen var helt central for projektets succes!

Jens Thomsen, CFO

I mål til en overskuelig pris

Projektets ramme byggede på de agile principper, hvor Techedge og Corpital i tæt samarbejde løste de opgaver og udfordringer, som måtte opstå undervejs i sprints. 

Techedge stod selv for datamigreringen, hvilket medførte, at mange konsulenttimer blev sparet væk. I starten af projektet lå et større benarbejde, hvor den grundige forberedelse til migreringen resulterede i, at ingen kritiske fejl opstod undervejs. Migreringen lykkedes gennem et godt samarbejde mellem Corpital og Techedge, hvor sparring var en vigtig faktorer.

Til gengæld blev tid en overordnet udfordring for projektet forløb. Grundet det normale arbejdspres, havde Techedge til tider svært ved at afsætte nok tid til test gennem projektet, hvilket gav nogle udfordringer op til deadline og nogle lange dage/weekend for deres vedkommende. 

Corpital har hjulpet os hele vejen og har assisteret, når der var behov for det, så vi kunne komme i mål. Vi har fået den løsning, som vi gerne ville have til en overskuelig pris.

Jens Thomsen, CFO

Referencer

Vi har gjort det for andre. Vi kan gøre det for dig.

Skal vi hjælpe dig med din IT-transformation?