Spring til indhold

Læger uden Grænser (Médecins Sans Frontières) er verdens største medicinske, humanitære nødhjælpsorganisation, som yder akut medicinsk nødhjælp til ofre for krige, konflikter og katastrofer verden over.

Udbytte

  • Fundraisingsystem med 360 graders overblik
  • Fælles brugergrænseflade for ledelse, medarbejdere og frivillige
  • Bedre og lettere analyser af data

Læger uden Grænser har med Salesforce fået et nyt fundraisingsystem, som giver 360 graders donoroverblik. Hele organisationen arbejder nu med samme brugergrænseflade i et system. Data er bundet sammen og bruges af både ledelse, medarbejdere og frivillige. 

Læger uden Grænsers skulle udskifte deres eksisterende donordatabase samt tilknyttede kommunikationssystemer. Udskiftningen kom i erkendelse af, at organisationens daværende systemer var spændt hårdt for, var fragmenterede og krævede stor manuel indsats at vedligeholde og opdatere. Det var også en udfordring at analysere organisationens data, og man savnede muligheden for at kunne anvende data på en mere avanceret måde.

Produkter

Salesforce - Fælles brugergrænseflade

I samråd med Corpital valgte Læger uden Grænser at bygge sit nye fundraisingsystem på Salesforce Sales Cloud.

Salesforce blev valgt, fordi løsningen er fremtidssikret og skalerbar. Man kan hurtigt tilpasse og justere i forretningsprocesserne og alt kan konfigureres og udvides i takt med organisationen ønsker og behov. 

Al stamdata om donorer og aktiviteter registreres i Salesforce. Det betyder, at man har et fuldt overblik over hvilke kampagner en donorer har responderet på, hvilke beløb, der er doneret, hvor ofte der doneres, etc. 

Ligeledes har Læger uden Grænser nu styr på “gavebreve”, “arvedonationer” og husstandes samlede engagement. Qua at der nu er et system, som afspejler alle forhold, har det også gjort det væsentligt nemmere for Læger uden Grænser at indrapportere korrekt til Told & Skat for de donorer, som ønsker at benytte deres fradragsmulighed.

Løsningen understøtter også Læger uden Grænsers forskellige donationskanaler fx. donationer via website, bankoverførsler og sidst men ikke mindst pbs-aftaler.  

Al kommunikation til Læger uden Grænser kanaliseres ind til Salesforce, som er blevet integreret med øvrige kommunikationskanaler, herunder markedsføringsværktøj (MailChimp), Outlook, og organisationens websider. 

Vi har fået et enestående fundraisingsystem, hvor tingene i den grad hænger sammen og hvor selv vores komplicerede opkrævningssystem er blevet automatiseret.

Læger uden Grænser

Microsoft Dynamics NAV - Den stærke tal motor

Salesforce integrerer 2-vejs med Microsoft Dynamics NAV i Corpitals NAVonline.com miljø. Integrationen sikrer, at relevant stamdata samt kampagnedata (fx. PBS opkrævninger og kampagner) automatisk synkroniseres mellem Salesforce og NAV.

Microsoft Dynamics NAV håndterer altså de finansielle transaktioner i forbindelse med donationer og køb af produkter fra webshoppen. Microsoft Dynamics NAVs styrer udveksling af data til bank/NETS/PBS, dvs. udsendelse af PBS “opkrævninger”, håndtering af ad-hoc indbetalinger fra donorer og danner dermed grundlaget for de efterfølgende finansielle processer.

Læger uden Grænser bruger Corpitals Onelink 365 for Salesforce som integrationsværktøj. Onelink 365 for Salesforce er et modul i NAV, der intelligent styrer integrationen til Salesforce. Udover en let mapping af tabeller og felter, blev Onelink 365 for Salesforce brugt til at lave de komplicerede 2-vejs flows, der var nødvendige for at kunne styre alle stamdata, og specielt, de mange PBS/NETS transaktioner, der er grundstenen i hele donor-løsningen.

Værdiskabelse på flere niveauer

Uanset hvor du måtte befinde dig i Læger uden Grænsers organisationen har alle fået et enormt udbytte af den nye løsning. Data er nu tilgængelig for alle og up-to-date på tværs af organisationen uden et hav af manuelle processer.

Om du sidder som frivillig og taler med Fru Hansen om donationer eller sidder i Marketingsteamet og brug for at vide resultatet af den seneste kampagne, er al data nu samlet i Salesforce. Dette 360 graders overblik har givet Læger uden Grænser “know your donor” og dermed mulighed for at udvide deres samarbejde med eksisterende og potentielle donorer.

Vores fundraisingløsning er nu “best in class” og understøtter, at vi kan nå vores mål med at hjælpe mennesker i nød over hele verdenen.

Læger uden Grænser

Skal vi hjælpe dig med din IT-transformation?

Sune Schlott
Founder & CEO

Kontakt os

Navn(Påkrævet)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.