Spring til indhold

Sådan beskytter vi data

Vi tager bl.a.nedenstående forholdsregler for at sikre, at dine data holdes fortrolige og at dataintegriteten opretholdes:

  • Alle medarbejdere hos Corpital har ved deres ansættelse underskrevet en fortrolighedserklæring
  • Vi bruger kun hostingpartnere, som er ISAE 3402-II godkendte
  • Vi bruger kun markedsledende leverandører som fx Google Workspace (Mail), Salesforce.com (CRM) og Microsoft (ERP)
  • Hvis Corpital bruger eksterne konsulenter til at understøtte vores forretning, sikrer vi, at de er underlagt kontraktmæssige forpligtelser, herunder overholdelse af gældende lovgivning, og at de opretholder sikkerhed og privatliv for de klientdata, som de får adgang til.
  • Vi deler ikke data med andre end de ovenfor beskrevne leverandører og vi videregiver ikke data til andre uden dit samtykke. Med andre ord vi deler kun dine oplysninger med andre i det omfang, det er nødvendigt for, at vi kan levere vores ydelser til dig.

Databehandleraftale ?

Corpitals primære leverancer er rådgivning, kodning og konfiguration af Microsoft Dynamics 365 Business Central og Salesforce. Dermed er Corpital som udgangspunkt ikke databehandler og der er derfor ikke behov for en databehandleraftale mellem os.

Sagt på en anden måde: Blot fordi man har adgang til personoplysninger, betyder det ikke nødvendigvis, at man skal have en databehandleraftale. Hvis det var tilfældet, skulle man indgå en databehandleraftale med alle forretningsforbindelser, da man jo som regel udveksler kontaktoplysninger og andre nødvendige personoplysninger.

Tillid gennem transparens

Alt arbejde i Corpital tager udgangspunkt i, at der er oprettet en sag i vores sagssystem. Ved at klassificere sagen i vores sagssystem, giver du Corpital lov til at behandle de omhandlede oplysninger efter instruks med henblik på levere den ydelse, som I ønsker leveret.

Dataklassifikationen er baseret på best practice fra Dansk Industri og Digitaliseringstyrelsen.

Såfremt det bliver nødvendigt har Corpital naturligvis en databehandleraftale baseret på Datatilsynets skabelon, som vi kan benytte.

Juridisk meddelelse vedrørende denne hjemmeside

Ud over gældende dansk lovgivning, så gælder følgende betingelser for brug af denne hjemmeside.

Denne hjemmeside eller dele heraf må ikke bruges til videre distribution eller anden offentliggørelse uden Corpitals skriftlige samtykke.

Corpital fraskriver sig ethvert erstatningskrav som følge af brug af denne hjemmeside, det indbefatter også evt. skade på programmer og udstyr som følge af en virusinfektion.

Corpital forbeholder sig ret til at anmode om, at links til denne hjemmeside fjernes øjeblikkeligt. De hjemmesider, som er forbundet til Corpitals hjemmeside via link, er ikke under Corpitals kontrol, og Corpital er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne hjemmesider eller ansvarlig for nogen link, som indeholdes på sådanne hjemmesider.

Brugen af denne hjemmeside sker på brugerens eget ansvar, og Corpital påtager sig intet ansvar for informationens anvendelse.

Har du spørgsmål til Corpitals juridiske rammer ?

Sune Schlott
Founder & CEO

Kontakt os

Navn(Påkrævet)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.