Spring til indhold

Syvende Dags Adventistkirken, Adventistkirken i daglig tale, er en verdensomspændende protestantisk frikirke med over 20 mio. medlemmer. I Danmark er der ca. 2.500 døbte medlemmer fordelt på 44 menigheder rundt omkring i landet. 

Udbytte

  • Reduktion af manuelle processer
  • Optimering af daglige arbejdsgange
  • Bedre overblik

Adventistkirken har fået effektiviseret og automatiseret en lang række administrative opgaver med Continias produkter.

Produkter

Fremtidssikret løsning med reduktion af manuelle processer

I forbindelse med, at Adventistkirken har ønsket at reducere manuelle arbejdsprocesser og flytte nøgleressourcer til andre vigtige arbejdsopgaver har Corpital hjulpet med at implementere Continias løsninger Document Capture og Expense Management. 

Document Capture har været med til at automatisere processen i håndtering af indgående bilag. Adventistkirken slipper nu for manuel indtastning, mindsker risiko for taste fejl og kan langt hurtigere processere indgående bilag. Document Capture har også hjulpet med et lettere godkendelsesflow, hvor de administrative medarbejdere hurtigt og nemt kan godkende købsbilag. Samlet har dette givet et bedre overblik, tracking af bilag og minimeret risikoen for fejltastninger.

Expense Management har hjulpet Adventistkirken med håndtering af kørsel- og udgiftshåndtering. Brugerne har dermed fået en hurtigere og nemmere løsning til indberetning af udlæg. Løsningen har haft en række positive gevinster. 

Vi har fået et bedre overblik og bruger mindre tid på manuel indtastning og håndtering af bilag. Ved at have mindsket den fysiske papirmængde har vi faktisk også en øget sikkerhed, da de fysiske bilag ikke forsvinder.

Bogholder, Adventistkirken

Løbende optimering af daglige arbejdsgange

Corpital har siden assisteret Adventistkirken onsite. Adventistkirken er kommet godt i gang med at bruge de to produkter og har fået sparring i forhold til optimering af daglige arbejdsgange. Corpital har løst en lang række mindre udviklingsopgaver og hjælper Adventistkirken med at holde deres lønsystem opdateret.

Vi har været glad for at have Corpital onsite. Tidligere irritationsmomenter er kortlagt, talt igennem og løsninger er implementeret i tæt samarbejde med en uformel og pragmatisk tilgang.

Bogholder, Adventistkirken

Referencer

Vi har gjort det for andre. Vi kan gøre det for dig.

Skal vi hjælpe dig med din IT-transformation?