Spring til indhold

Primagaz er en del af SHV Energy, som er verdens førende leverandør af LPG. SHV Energy opererer i 25 lande, på tværs af fire kontinenter og har over 30 millioner kunder.

Corpital har siden 2011 understøttet Primagaz’ processer og IT-systemer (Salesforce og Microsoft Dynamics NAV-løsning og relaterede systemintegrationer).

Udbytte

  • Fra work-arounds til "Out of the box"
  • Optimeret error handling ved synkroniseringsfejl
  • Bedre understøttelse af BC og Salesforce funktionalitet.

Corpital har som mangeårig samarbejdspartner et dybt kendskab til Primagaz processer og har i højere grad været med til at designe arkitekturen for IT-landskabet i Skandinavien. 

Primagaz' primære systemlandskab bestod af NAV som ERP-system, Salesforce som CRM-løsning samt et kendt integrationsværktøj. Corpital har i en lang årrække udviklet i og supporteret alle ovennævnte systemer for Primagaz. 

I forbindelse med at Primagaz skulle opgradere NAV-løsningen til Microsoft Business Central blev Corpital en del af projektteamet. Den nye BC løsning skulle være en shared løsning med Benelux og Skandinavien, hostet i Azure.

Produkter

Mangeårig samarbejdspartner med et dybt kendskab til Primagaz processer

Claus Heine, IT Manager hos Primagaz: “Jeg kender efterhånden Corpital rigtigt godt. Da vi stod overfor et kæmpe projekt med megen kompleksitet og mange eksterne samarbejdspartnere, ville jeg gerne benytte Corpital som generel sparringspartner og “sandhedsvidne”. De har et stort teknisk overblik og er gode til at stille de rigtige spørgsmål.”

Eksisterende integrationsværktøj voldte problemer

I projektet skulle Corpital primært drive opgaverne med integrationen mellem Business Central og Salesforce, mens en anden Europæisk IT-leverandører skulle stå for selve ERP-opgraderingen. 

Projektet blev i en længere periode sat på pause pga kompleksitet. Da projektet blev genoptaget, stod det hurtigt klart for Corpital, at det bestående integrationsværktøj ville blive en udfordring. 

Primagaz havde i mange år benyttet integrationsværktøjet til udveksling af data mellem NAV og Salesforce.  De senere år har integrationen dog løbende voldt problemer i den daglige drift og generelt virket sårbar. 

Problematikken ved integrationsværktøjet var, at hvis der i datastrømmen var invalid data, som ikke accepteres af Salesforce eller NAV, stoppede integrationen mellem de to systemer. 

Da Microsoft Dynamics 365 Business Central er endnu mere stringent i forhold til data ville det eksisterende integrationsværktøj kun skabe yderligere udfordringer i dagligdagen. Primagaz ville potentielt komme til at opleve flere integrationstop end tidligere. Derudover oplevede Primagaz, at synkroniseringen efter stop startede helt forfra og skabte dubletter.

Claus Heine: “Vi har ved flere lejligheder oplevet driftsstop, som har skabt stor utryghed i vores organisation. Corpital har altid kunne afhjælpe, men udsigten til flere integrationsstop var ikke acceptabel og derfor valgte vi midt i projektet at se på andre integrationsværktøjer.”

OneLink 365 for Salesforce - “Built Inside” Business Central

Valget faldt på OneLink 365 for Salesforce, som er bygget inden i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Det betyder, at selve dataudvekslingen sker direkte mellem Business Central og Salesforce - Altså uden at data skal igennem en 3.part leverandørs datacenter.

Den store gevinst for Primagaz er, at dataudvekslingsmotoren ikke stopper ved invalid data. De invalide data springes blot over og den øvrige dataudveksling fortsætter.

Data, der ikke bliver synkroniseret, bliver angivet i en log, som overvåges og håndteres. Der er desuden mulighed for at sende en mail til en eller flere personer med disse fejl i real time.

Claus Heine, IT Manager hos Primagaz: “Overgangen til den nye Business Central og OneLink 365 for Salesforce er gået rigtigt godt og jeg er meget tilfreds med Corpitals indsats i forbindelse med projektet.”

Fra “work-arounds” til “Out of the box”

I den bestående NAV løsning var der kodet en del “work-arounds” for at integrationen til Salesforce kunne understøtte Primagaz forretning. Ved udskiftningen af integrationsmotoren til OneLink 365 for Salesforce har vi fjernet alle “work-arounds”. Som eksempel kan nævnes:

Ship-to: Tidligere var logikken hardkodet i NAV for at kunne  håndtere flere ship-to adresser på samme kunder. I det nye setup er dette løst via konfiguration af standard flows i Salesforce. 

Owner / Sælger: Tilsvarende er logik vedr. record ownership blevet lagt ind i nogle flows i Salesforce. Dermed er det ikke længere nødvendigt at have kompliceret logik liggende i integrationsmotoren for at kunne håndtere fx. ændring af sælgere. Ydermere kan en Salesforce administrator nu blot ved et enkelt flueben bestemme, hvem der skal være default owner, hvis dette er nødvendigt.

Der er nu åbnet op for en række nye muligheder for procesoptimeringer, som vil komme de enkelte medarbejdere til gavn.

Data flyder frit mellem Business Central og Salesforce

I dag flyder data og processer naturligt mellem de to systemer ved hjælp af OneLink 365 for Salesforce. Medarbejderne kan stole på data, uanset om man arbejder i Business Central eller Salesforce og hverdagen er blevet enklere. 

Vil du vide mere ?

Sune Schlott
Founder & CEO

Kontakt os

Navn(Påkrævet)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.