Spring til indhold

Nordisk Film TV er Danmarks største tv-produktionsselskab, og udvikler og producerer mere end 1.500 timers tv årligt til både DR, TV2, TV3 og Discovery. 

Metronome Productions er et af Danmarks største produktionsselskaber. Metronome blev startet i 1950 og har siden produceret tusinder af timer af kvalitetsfilm og -tv. 

Nordisk Film TV og Metronome Productions er begge købt af Banijay Group. De to producenter vil blive samlet under et nyt selskab, der endnu ikke har fået navn, - men en række processer er ved at blive konsolideret.

Udbytte

  • Smertefri sammenlægning af produktionsselskabernes ERP-løsninger
  • Teknisk styrmand på design og overordnet ansvar for eksekvering
  • Interessenter har haft en “go to guy”, som har besvaret spørgsmål på alle niveauer

I forbindelse med sammenlægning af ERP-løsningerne i Nordisk Film TV og Metronome Productions blev Corpital bedt om at drive den tekniske projektledelse.  

Corpital har igennem en årrække løst opgaver for Nordisk Film TV relateret til Microsoft Dynamics NAV samt tilhørende 3-parts produkter som fx. LessorLøn, Farmerswife m.m. Med afsæt i den mangeårige relation, blev Corpital valgt som “teknisk tovholder”, da de to produktionsselskabers IT-systemer skulle merges.

Projektet havde brug for en “styrmand”, som både havde en god forretningsforståelse sammenholdt med et dybt kendskab til ERP-processer, herunder Microsoft Dynamics NAV. 

I rollen som styrmand, skulle vi kunne rådgive interessenterne til at tage de rigtige valg i forhold til den overordnede arkitektur, få tingene identificeret og nedbrudt i aktiviteter og sidst men ikke mindst udført i den rigtige rækkefølge.

Produkter

Sådan greb vi opgaven an

Det overordnede mål var at påbegynde arbejdet med at merge de to selskabers ERP-systemer, herunder at flytte Metronome og Nordisk Film TV til et nyt domain i et nyt fælles kontordomicil.

Corpital havde samarbejdet med Nordisk Film gennem en årrække. Til gengæld kendte vi intet til ERP-løsningen hos Metronome Productions. 

Derfor lavede Corpital inden opstart et teknisk review af NAV setuppet hos Metronome Productions for at afdække det inkl. de afhængigheder og systemer, som var en del af løsningen. 

Baseret på vores findings blev der udarbejdet en high-level grovplan, som blev gennemgået med projektets deltagere på et teknisk operationelt møde. Formålet var at få tømt hjernerne for hvilke opgaver, der skulle afstemmes i forhold til det tekniske setup og få identificeret hvilke systemafhængigheder og faldgruber, som projektet skulle tage højde for.

Stram tidsplan - men i mål

Tidsplanen var stram og der var mange interessenter i projekter. Derfor var det af afgørende betydning, at Corpital tog ejerskab for projektet. Det vil sige, at vi drev udarbejdelsen af plan, roller og ressourcer (både interne og eksterne) samt havde ansvaret for styringen og ikke mindst eksekveringen af den overordnede plan og identificerede opgaver.

En af de faldgruber, som relativt tidligt blev identificeret var, at der ikke var tid til at simulere flytningen af serverne i et test-up. Udover der ikke var tid til denne øvelse, var der også risici for en negativ impact på produktionsmiljøet. Selvom det ikke var en optimal beslutning, blev interessenterne enige om, at det var muligt at flytte serverne direkte i produktionsmiljøet.  

Risici blev afdækket og opsætninger og snitflader blev gransket med henblik på at få lavet en så detaljeret plan/tjekliste som muligt. Superbrugergrupper blev inkluderet på begge sider for at tilsikre, at alle processer var identificeret.

I løbet af et par særdeles effektive dage, blev serverne “flyttet" og meldt ind i det nye domain.

I tæt samarbejde med den interne IT afdeling, udvalgte superbrugere og eksterne ressourcer, blev det nye NAV/SQL-miljø flyttet, rekonfigureret og idriftsat iht. planen. Brugerne begyndte at bruge systemerne allerede dag 1 og på trods at den stramme tidsplan og manglende muligheder for test, var der meget få efterfølgende udfordringer, der skulle løses.

Feedbacken fra første del af projektet har været særdeles god.

Vi har været utroligt glade for at have Corpital som teknisk tovholder på projektet. I særdeleshed vil jeg fremhæve betydningen af at have en styrmand, som formår at udtænke og operationalisere den overordnede plan og kan stille de rigtige hv-spørgsmål på flere niveauer. Både teknikere og superbrugere har haft en “go to-guy” og det har skabt tryghed og fremdrift i en ellers meget presset situation.
Vi er kommet godt i mål og har det tekniske fundament på plads. Nu er vi klar til at gå i gang med de tiltag/system-sammenlægninger, der kommer til at give den reelle værdi i sammenlægningen af vores produktionsselskaber.

Lotte Smærup, Produktionschef

Referencer

Vi har gjort det for andre. vi kan gøre det for dig.

Skal vi hjælpe dig med din IT-transformation?

Sune Schlott
Founder & CEO

Kontakt os

Navn(Påkrævet)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.