Spring til indhold

Viewcare A/S er Danmarks førende virksomhed inden for telesundhed og er specialiseret i at levere innovative løsninger indenfor hjemmepleje i Danmark. Patienter hjælpes ved brug af en Ipad eller PC-skærm.

Udbytte

  • Èn samlet platform til administration, forespørgsler og håndtering af udstyr
  • Processer er automatiseret, væk er manuelle indtastninger og excel
  • Forespørgsler håndteres automatisk og er knyttet sammen med det korrekte distrikt, patienter og udstyr
  • Rapporter og dashboards giver et samlet overblik over tidligere og kommende opgaver.

Salesforce er omdrejningspunktet for Viewcares forretning

Kommuner og hospitaler skal levere hjemmepleje services og ydelser til en stadig voksende del af befolkningen. Det er dyrt og kræver ofte mange hænder til fysisk at hjælpe og behandle patienter.  Viewcare har udviklet en platform, hvor man kan tilbyde specialbehandling vha en skærm - direkte i patientens eget hjem og uden det kræver fysisk transport af behandler eller patient. Behandlere kan nu komme hurtigere i kontakt med patienten, øge serviceniveauet og samtidig opnå kontante besparelser ved mere effektivt at kommunikere og behandle patienterne. 

Virksomheden er på kort tid vokset kraftigt. Viewcare havde gennem flere år benyttet Salesforce som et rent CRM system. 

Produkter

I takt med at virksomhedens udvikling, tog vi beslutningen om at benytte Salesforce Sales Cloud til vores øvrige forretning ud fra ønsket om at skabe en fremtidssikret skalerbar løsning, som kunne danne fundamentet for vores fulde forretning.

Olaf Grønvald, Viewcare, forretningsansvarlig

Automatisering og optimering af interne processer

Olaf fortæller: “I begyndelsen styrede vi alle funktioner ved brug af en række isolerede databaser, regneark og lignende. Denne manuelle håndtering af udstyr var meget tids -og ressourcekrævende. Desuden var det forbundet med meget høj risiko for fejlindtastninger. Det var også vanskeligt at få et samlet overblik over udstyr.”

Viewcare undersøgte en lang række muligheder inden valget faldt på Salesforce Sales Cloud. “Vi havde ikke set, at netop Salesforce kunne tilbyde en standardiseret platform, som kunne understøtte vores behov. Men vi blev klogere og er i dag rigtig glade for den løsning vi har etableret”, fortæller Olaf. 

Viewcare igangsatte projektet sammen med Corpital.  Indledningsvis sad konsulenten hos Viewcare og løste opgaver i tæt samspil med kunden. Ved hvert besøg startede dagen med et mindre afstemningsmøde, hvor kunden hele tiden havde mulighed for at komme med input til løsningen, ligesom konsulenten kunne give modspil i forhold til hvorvidt ønskerne kunne passes ned i standardområder af Salesforce. Desuden blev Salesforce funktionaliteten løbende præsenteret og gradvist udbygget til at dække nye og ændrede ønsker og behov.

Overgangen fra nuværende til et nyt system kan til tider være en lang proces, hvor værdien først kan mærkes på længere sigt. Ved at sidde sammen og arbejde agilt, oplevede vi at Corpitals konsulent gjorde overgangen let og derfor kom værdien i løsningen hurtigt frem.”

Olaf Grønvald, Viewcare, forretningsansvarlig.

Sales Cloud er skalerbar og understøtter alle processer

Viewcare har meget tidligt kunne mærke en væsentlig tidsbesparelse i forhold til deres daglige administration af udstyr. Olaf Grønvaldt uddyber: “ Tidligere brugte vores installatører tid på at opdatere excelark et sted og følge op på forespørgsler et andet sted. Nu foregår det hele gennem Saleforce”. 

Det er desuden blevet mærkbart lettere at skabe sig et samlet overblik over samarbejdsrelationerne samt deres udleverede udstyr.

“Vi sidder på et marked, som er i konstant vækst. Tidligere blev der brugt mange timer på opfølgning af forespørgsler og manuelle indtastninger. Disse processer er nu automatiseret gennem Salesforce Sales Cloud, hvilket frigiver en lang række ressourcer til andre opgaver og bedre service”, slutter Olaf Grønvald.

Referencer

Vi har gjort det for andre. Vi kan gøre det for dig.

Skal vi hjælpe med din IT-transformation?

Sune Schlott
Founder & CEO

Kontakt os

Navn(Påkrævet)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.