Spring til indhold

Pengerådgivning er en uvildig, finansiel virksomhed, der hjælper med at optimere private kunders økonomi. 

Pengerådgivning er specialister i uvildig rådgivning omkring bolighandel og låneomlægninger.

Udbytte

  • Modernisering af Sales Cloud løsning
  • Komplet overblik over Bankengagementer
  • Rådgiverbonusberegninger håndteres gennem Salesforce
  • Tidsrøver er elimineret med Task Templates
  • Omfattende omstrukturering af historiske data

Pengerådgivning er i kraftig vækst og ønskede at optimere deres Salesforce-løsning for bedre at understøtte deres nuværende forretning.

Pengerådgivning havde en Sales Cloud-løsning, som de selv havde sat op sammen med en indisk partner. Med udgangspunkt i en Professional Edition havde de tilføjet enkelte objekter og et hav af felter. 

Problematikken var, at Pengerådgivning ikke kunne udnytte Salesforce på en optimal måde, da deres løsning ikke var lavet arkitektonisk rigtigt. Dette begrænsede dem signifikant i deres udnyttelsesmuligheder samt ønske om yderligere funktionalitet. 

Produkter

Vi startede med et par indledende møder, hvor den eksisterende løsning blev teknisk gransket og processer gennemgået. Herefter lavede vi i fællesskab en række generelle quick-wins for at optimere brugeroplevelsen. Samtidig blev der identificeret områder, der med fordel kunne rekonfigureres med øje for fremtidig skalerbarhed.

Herefter har fokus været på at få optimeret brugen af Salesforce standardfunktionalitet. Brugerne guides nu igennem processer på en intuitiv måde, som på samme tid også tilsikrer en høj datakvalitet igennem processen.

Sidst men ikke mindst har Pengerådgivning nu bedre mulighed for at kunne opsamle, bearbejde og rapportere på data direkte i Salesforce, da datamodellen arkitektonisk nu er korrekt.

Brugere vil i særdeleshed opleve, at data nu er kædet sammen og at processer er optimeret i forhold til opsamling af historik, sammenhænge og automatiseringer.

Komplet overblik over Bankengagementer

Pengerådgivning håndterer alle rådgivningsaftaler via Opportunities. 

I det oprindelige setup var der tilføjet Bank og Bank Status (custom objects). Udfordringen var, at Bank og Bank Status alene figurerede under Opportunities og ikke var bundet logisk sammen med resten af Salesforce. Dette betød, at det ikke var muligt at danne sig et samlet overblik.

Nu er der etableret en helt ny arkitektur, som giver et fuldstændigt overblik over, hvilke banker og bankrådgivere, som er blevet benyttet i forbindelse med de enkelte rådgivningsaftaler. 

Data er nu samlet og bundet sammen ét sted, så rapportering sker direkte fra Salesforce.

Rådgiverbonusberegninger håndteres gennem Salesforce

Pengerådgivnings rådgivere er i dag bonusaflønnede. Processen er tidligere blevet håndteret manuelt i Excel, hvor man kontinuerligt har opdateret den enkeltes bonusgrundlag.

I det nye setup har vi oprettet to nye Custom Objects i Salesforce, som holder styr på dette:

Measurement som skal ses som et samleobjekt for den enkelte rådgiver. Objektet indeholder Budgets (Advisor) for perioder med aktivitet.

Budgets Advisor oprettes og tilknyttes automatisk Measurement for hver aktive periode. Det økonomiske budget for perioden hentes fra den individuelle rådgivers opsætning. Opportunities, der vedrører den aktuelle periode, tilknyttes automatisk og opsamler det totale bonusgrundlag. Desuden er det også en markering af, hvorvidt bonussen er afregnet.

Salesforce giver nu mulighed for at definere grundlaget for rådgivernes budgetter i de enkelte perioder. Trend for udviklingen af budget vs. faktisk kan følges på den enkelte rådgiver.

Overblik over involverede banker og bankrådgivere på Opportunities
Automatik fra nyt Lead til lukket Opportunity letter alle steps i processen
Bonusberegning sker på baggrund af hvilke Opportunities, som er valgt til afregning i den pågældende måned
Dynamisk registrering og logik til håndtering af henvisningsprovisioner
Rapportering på Hovedkvarter som afdelinger, Bankrådgiverstatistik, Trends.

Tidsrøver er elimineret med Task Templates

I forbindelse med at der arbejdes med Opportunities oprettede Pengerådgivning dagligt rigtigt mange Tasks manuelt med henblik på at sikre, at alle nødvendige opgaver blev håndteret korrekt og i den rigtige rækkefølge. Det var noget af en tidsrøver for supportmedarbejderne.

Tasks oprettes og tildeles nu de rigtige personer automatisk

Via nyt Custom Object “Task Templates”, oprettes der nu automatisk Tasks baseret på hhv Lead Status og Stage Name.

Løsningen har en høj grad af fleksibilitet, fordi brugerne nu kan fjerne, opdatere eller oprette nye Task Templates. Disse vil så efterfølgende automatisk blive benyttet næste gang Lead Status eller Opportunity Stage ændres.

Desuden er der en række valideringsregler, som tilsikrer, at brugerne indtaster nødvendig data, inden der kan skiftes Status/Stage.

Der er med andre ord tale om en dynamisk løsning, som automatisk vedligeholder Tasks ved ændringer.

Omfattende omstrukturering af historiske data

Efter en større omstrukturering/konfiguration af den eksisterende tilpassede funktionalitet til den nye datastruktur var der behov for at få flyttet alle historisk indtastede data fra den gamle til nye datastruktur.

Pengerådgivning havde nået max antal tilladte Custom Fields på objektet på deres eksisterende Salesforce Professionel Edition. Ved at flytte data fra den gamle struktur til nye blev det muligt at slette mange Custom Fields. 

Helt overordnet var formålet at tilsikre fremtidig rapportering på samtlige data, uanset om de var født i det oprindelige setup eller i det nye setup. Der var tale om skabelse af helt nye datarelationer, oprettelse af helt nye records og grundlæggende at få det hele til at hænge korrekt sammen i det nye setup.

Størstedelen af datamigreringen skete gennem benyttelse af Flows, som gjorde det muligt at "tvinge" de eksisterende data igennem en migreringsmotor, som sikrede, at der automatisk blev oprettet de korrekte manglende records, flyttet de rigtige data, skabt de rigtige relationer.

Det var vigtigt i fm datamigreringen at tilsikre, at eksempelvis allerede udbetalt rådgiverbonus blev markeret, således at man ikke risikerede at udbetale bonus dobbelt.

Billede af Nikolaj Christensen, CEO Pengerådgivning

Se Salesforce-løsningen i DRs program "Boost dit budget."

Du kan se, Nicolaj Christensen, CEO og indehaver fra Pengerådgivning bruge Salesforce-løsningen i DRs program "Boost dit budget." Her hjælper han danskere i hele landet med at tage magten over deres økonomi."

Billede af Nikolaj Christensen i Nyhederne vedr. Pengerådgivning

Referencer

Vi har gjort det for andre. Vi kan gøre det for dig

Skal vi hjælpe dig med din Salesforce-løsning ?

Sune Schlott
Founder & CEO

Kontakt os

Navn(Påkrævet)
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.