ERP og CRM-løsninger

INTEGRATION

Det handler om at gøre IT enkelt igen, så du kan nå dine mål

Gør IT til en positiv medspiller ved at etablere én datasandhed, der kan hjælpe dig med at nå dine mål.

360 graders overblik over din salgspipeline

FÅ EFFEKTIVISERET DIN HVERDAG

Lad data flyde frit mellem virksomhedens forretningssystemer

Saml økonomi, salg, service og drift

360 graders overblik over din salgspipeline

TRÆF BESLUTNINGER PÅ ET OPLYST GRUNDLAG

Byg din virksomhed omkring din kunder

Lad data flyde frit - men sikkert

Integration mellem Salesforce (CRM) og Dynamics 365 Business Central (ERP)

Corpital er specialister i Salesforce.com (CRM) og Microsoft Dynamics 365 Business Central (ERP) og integration mellem de to systemer. Vi leverer ydelser inden for begge forretningsområder og har en dyb forståelse for teknologien, processer og problematikker relateret til både ERP og CRM verdenerne.

En integration kan fungere envejs, altså hvor den ene del sender data til den anden, men typisk er værdiskabelsen størst igennem en tovejssynkronisering, hvor dataændringer og tilføjelser flyder frit mellem to systemer (ERP og CRM).

For at sikre forenkling af digitale workflows og ‘en datasandhed’ mellem Microsoft Dynamics 365 Business Central og Salesforce, er der brug for et integrationsværktøj.

Corpital har god erfaring med flere integrationsværktøjer, men vi vil gerne fremhæve:

NAVlink: Et produkt udviklet af Corpital og certificeret af Microsoft. NAVlink indfanger, behandler og synkroniserer data mellem Salesforce og Dynamics 365 Business Central. Ved at installere NAVlink får du mere værdi fra dine systemer, da produktet er fuldt integreret til Business Central og som noget helt unikt fuld har adgang til al forretningslogikken.

RapidiOnline: Rapidi leverer et standard integrationsværktøj. RapidiOnline integrerer til mange systemer og har en række forudkonfigurerede skabeloner, der kan lette i forhold til nogle af de mest efterspurgte systemintegrationer.

Få én datasandhed

Integration mellem de forretningskritiske systemer sikrer, at der ikke er gråzoner. Dermed har alle adgang til de samme data, uanset om værktøjet hedder ERP, CRM eller BI.

Reducer manuelt arbejde

Ved at data udveksles og bruges på tværs af systemer undgår I tidskrævende dobbeltarbejde samt at skulle vedligeholde samme type data i flere forskellige systemer.

Lad data flyde frit

Når systemerne er integreret på en gennemtænkt måde, kan data flyve frit. Dermed oplever du, at dine data kun ét sted. Fejl reduceres markant, hvilket skaber tryghed for hele virksomheden.

Integration mellem Salesforce (CRM) og Dynamics 365 Business Central (ERP)

Gevinster ved at integrere mellem systemerne

Bind data sammen og få det bedste fra begge verdener:

 • Undgå dobbeltarbejde
 • Bind data sammen og reducer manuelt arbejde
 • Udveksl data på tværs af systemer og få overblik over virksomheden
 • Få al relevant data automatisk uanset hvilken funktion, du sidder i
 • Fremstå mere professionelt
 • Spar tid
 • Øget effektivitet
 • Øg disciplin om dataregistrering, da det er hjælp til selvhjælp.

Ryd op i data inden du integrerer

En forudsætning for dataintegration mellem Salesforce og Dynamics 365 Business Central er at have det rigtige datagrundlag.

Inden data integreres mellem dit CRM- eller ERP-system, anbefaler vi, at du får lavet en datavask.

Corpital kan hjælpe dig med så data og kilder kommer på et sammenhængende og renset niveau. Det er en vigtig proces, som kan være tidskrævende.

Integration mellem Salesforce (CRM) og Dynamics 365 Business Central (ERP)

Dårlig data ind = Dårlig data ud

En forudsætning for enhver dataintegration er at have det rigtige datagrundlag. Inden data integreres, anbefaler vi på det kraftigste, at du tilsikrer at dine data har en høj kvalitet.

Hvis du indlæser eller integrerer ‘dårlig’ data i dit system, bygger du videre på et usundt datafundament, der i sidste ende  kan have store konsekvenser i alle aspekter.

Du kan gøre meget selv, men at få skabt den rette struktur er essentiel! For at få ryddet op og skabt et godt fundament skal data udtrækkes, konverteres og renses til den korrekte datastruktur.

Ryd op i data inden du integrerer

En god datavask sikrer, at du arbejder ud fra korrekt og opdateret data. Du får fjernet alle dubletter og får opdateret data på eksempelvis dine eksisterende kunder. Det giver dig det bedste grundlag for senere brug af integrationsløsningen.

Corpital har indgående kendskab til valideringsregler i begge systemer, hvilket som regel er et af de områder, hvor man skal holde “tungen lige i munden”. F.eks. kan en Account i Salesforce være en kontakt men det kan også være en debitor og/eller en kreditor i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dermed bliver de behandlet forskelligt i de to systemer.

Hvorfor vælge Corpital som integrationspartner?

Corpital er specialister i Salesforce.com (CRM) og Microsoft Dynamics 365 Business Central (ERP) og integrationer imellem de to systemer.

Du skal vælge Corpital som samarbejdspartner på grund af:

 • Vores store forretningsforståelse
 • Den mangeårige erfaring med systemerne på tværs af brancher og IT-systemer
 • Da vi både er et ERP og et CRM-hus, er vi ikke forudtaget for hvor funktionaliteten skal placeres. Vi vælger ud fra hvad der rigtigst i forhold til din situation
 • Vi tænker hele løsninger – før vi tænker IT.
© Copyright - Corpital - Vandtårnsvej 77 - 2860 Søborg - Telefon: 70 20 77 01