NAVSCAN – ROBUST OG ENSARTET INDLÆSNING AF DATA

Generelt om NAVscan

NAVscan er et produkt udviklet af Corpital P/S, som har til formål at sikre en robust og ensartet indlæsning af data fra dokumentscanningsfirmaerne FutureLink og ReadSoft i et Cockpit i Dynamics NAV (version NAV2009R2 og nyere).

 

Datatransmission foregår ved, at filer sendes frem og tilbage mellem udbydere (dokumentscanningsfirmaerne) og til en disk på kundens server. Filer er typisk xml-filer, der udlæses fra Navision med stamdata der uploades. De indscannede dokumenter fra udbyder udlæses igen som xml-filer, der indlæses i NAVscan Cockpit, hvor det er muligt at behandle data, hvis der f.eks. er fejl i data.

Når alle fejl er rettet, trykkes på knappen ”Overfør data”, hvorefter data overføres til købsmodul eller en købskladde i Navision.

 

Opsætning

 

I NAVscan opsætningen angives, hvordan data skal behandles. Skal der overføres data til købsmodul eller en købskladde i Navision. Hvis data skal overføres til købsmodul, kan det i opsætningen bestemmes, hvorvidt:

  • Købsordren skal ordrematches, eller hvorvidt der skal oprettes nye købsordre
  • Købslinjer må oprettes
  • Difference-linje med angiven finanskonto skal oprettes
  • Købsordren automatisk skal bogføres
  • Købsordren skal udskrives ved frigivelse

Databehandling

Når købsfakturaer er færdigbehandlet hos scanningsudbyder og frigivet, overføres disse som xml-filer til en mappe i fil-systemet, som NAVscan Cockpit kan tilgå. Herfra indlæses data:

 

I NAVscan Cockpit, kan data fejlbehandles, og de enkelte linjer kan ikke overføres, før en faktura er fejlfri. Afhængig af opsætning, vil der blive dannet købskladdelinjer eller købsdokumenter, når der trykkes på knappen ”Overfør data”.

 

Vis dokument

Fra data bliver indlæst i NAVscan Cockpit og til data er bogført, er det muligt at vise det oprindelige dokument. Dette foretages fra følgende forms:

Før overførsel
NAVscan Cockpit

Efter Overførsel
NAVscan Historik
Købsordrer
Købsfakturaer
Købskreditnotaer

Efter bogføring
Kreditorposter
Finansposter
Bogførte købsfakturaer
Bogførte købskreditnotaer

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *