LINK SALG OG ØKONOMI SAMMEN

NAVLink er et produkt udviklet af Corpital P/S, hvor al opsætning foretages i Dynamic NAV.
Her peges der på det system, synkronisering skal foretages med. Produktet understøttes af Dynamics NAV 2009R2 samt alle nyere versioner. For tiden har vi en Salesforce integration og en SQL Server integration er på trapperne. Når det eksterne system er forbundet (med en URL og login), kan opsætning af synkroniseringen igangsættes, da NAVLink nu kender metadata fra det eksterne system. NAVLink leveres med adskillelige prædefinerede mappings, og naturligvis kan hvilken som helst mapping mellem en tabel i Dynamics NAV og f.eks. Salesforce udføres af tekniske brugere (brugere, der har indsigt og viden omkring Dynamics NAV’s forretningsmodel samt forståelse for anvendelse af tabeller og felter).

 

DATASYNKRONISERING DER VIRKER

Der eksisterer en stribe af hjælpeværktøjer til opsætningen af synkroniseringen for de enkelte tabeller. Der kan vælges hvilken vej data skal flyde (fra NAV, til NAV eller begge veje), samt hvordan datakonflikter skal håndteres. Header/Detail, så som salgsordrehoved og salgsordrelinjer kan synkroniseres, så ordrenummer medgår fra Header til Detail, samt styring af, at ordren kun oprettes, hvis alle linjer synkroniseres fejlfrit.

Når de 2 tabeller er knyttet sammen, kan NAVLink foreslå hvilke felter der skal synkroniseres. Der er et væld af muligheder for at konvertere data mellem systemerne – f.eks.:

 • Feltet kan fødes med en konstant
 • Addere en værdi til den værdi, der synkroniseres
 • Datokonvertering (fra det ene system til det andet)
 • Decimalkonvertering (fra det ene system til det andet)
 • Lookup, hvor en værdi i en anden tabel hentes og synkroniseres
 • Mapping, hvor der kan tilføjes en værdi i start/slut af data, eller ”Hvis landekode = Denmark, så ret denne til DAN”

Der er ligeledes en række funktioner, der kan kaldes før og efter opdateringer af:

 • Felter
 • Records
 • Tabeller

Listen af funktioner udvides i takt med, at nye behov viser sig.

Når data synkroniseres til Dynamics NAV, er der mulighed for at bestemme, hvorvidt forretningslogikken skal anvendes. Det gøres ved at angive, hvorvidt triggere skal kaldes for:

 • Insert
 • Modify
 • Delete
 • Validate (feltniveau)

 

Generel opsætning for alle synkroniseringer

Det er muligt at bestemme, hvilke ugedage og på hvilket tidspunkt, synkroniseringen skal/må køre. Intervallet mellem kaldene kan ligeledes angives.

For at lette data load, kan synkroniserings bulk’es – med andre ord, så er det muligt at slå synkroniseringsrecords sammen, så færre opdateringer foretages.

 

Logning

Der findes fire forskellige logs i NAVLink

 1. Batch Log
 2. Message Log
 3. Change Log
 4. Sync Log

Batch Log’en indeholder samtlige kørsler igangsat fra en Navision Application Server eller manuelt fra NAVLink Mapping Center med informationer om batchnummer, antal synkroniseringer samt antal fejl.

Message Log indeholder samtlige af de fejl der opstår under synkroniseringen.

Change Log er en container, der indeholder samtlige af de ændringer der er foretaget i Dynamics NAV, og som skal synkroniseres.

Sync Log indeholder det, der er blevet synkroniseret, og det styres fra opsætningen, hvorvidt der skal skrives til denne log, og hvis der skal, hvorvidt det skal være på Batch niveau, Tabel, niveau eller Felt niveau.

Opståede fejl kan afsendes til en udvalgt mail-adresse.

I opsætningen angives, hvor ofte div. Logs skal tømmes.

 

Teknologi for Salesforce synkronisering

NAVLink er udviklet i Dynamics NAV (egen nummerserie) samt i .NET C#. Fra Dynamics NAV 2009R2 klienten kaldes en Automation udviklet i .NET til udveksling af data. Fra Dynamics NAV 2013 og senere, kaldes et dll fra serveren til udveksling af data.

Automation/dll kalder Salesforce API, hvorigennem al datatransport foregår.

FÅ KONTROL OVER DINE ABONNENTER

Corpital Subscription er et abonnementssystem, der er under konstant udvikling.Systemet er bygget op som de fleste systemer i DynamicsNAV med mastertabel, Opsætningstabel, Nummerserie, menu o.lign.:

 

Abonnementer kan grupperes i abonnementstyper, og data kopieres herfra under oprettelse til de enkelte abonnementer.

På Abonnementet angives, hvorvidt der skal dannes tilbud, ordre eller en faktura, hvorvidt opkrævning skal foregå én gang, kontinuerligt eller efter aftale, og hvad et abonnement skal resultere i (vare, ressource eller finans). Der er således mulighed for at abonnere på hvad som helst – det kan således være leverance af en vare eller f.eks. en tjenesteydelse. For hvert abonnement, skal de tilladte perioder angives samt standardperioden.

 

For hver periode kan der opsættes en avanceret prisstruktur (svarende til salgspriser):

 

Når abonnementerne er på plads, kan de enkelte kunder få opsat Deres abonnementsaftaler, hvilket er måden at sikre sig, at ordre dannes, uden at der skal udføres yderligere arbejde:

 

Hvis abonnementsaftalen er sat op til at køre kontinuerligt, vil der blive dannet en ordre næste gang startdato rammes eller overskrides, hvorved der samtidigt vil blive oprettet en ny startdato.

Ordrer kan dannes manuel eller ved at have en Navision Application Server (NAS) kørende.
Ved manuel kørsel, skal der tages stilling til samlefakturering (at slå flere faktura sammen til samme kunde/dimensioner):

 

JET REPORTS EXPRESS – DATAUDTRÆK FRA NAVISION

Der findes utallige måder at lave dataudtræk fra Navision, dette indlæg vil dog omhandle Jet Reports Express, i det at det har nogle styrker som gør det let at bruge uden at vide alt for meget om diverse SQL værktøjer. Navision har alle dage underbygget diverse dataudtræk i form at rapporter og dataports, desværre for slutbrugeren er det ikke noget denne selv vil kunne bygge videre på, uden at få fingrene dybt ned i den tekniske side.

Resultatet er ofte et par spildte timer uden det ønskede resultat.

Til dette har Jet Reports, udviklet flere værktøjer som kan lave dataudtræk og opbygge BI rapporter igennem et add-on modul i Excel. Express produktet vil være tiltrækkende for brugeren som skal bruge rapporter og kunne filtrere på data – f.eks. i forbindelse med controlling, BI eller performance measurement. Det henvender sig til brugere som ønsker mere kompleks filtrering end navision kan levere, kombineret med direkte overførsel til excel. Jet henter data direkte fra SQL serveren, så selvom kan trækker data på flere tusinde poster, er responstiden tiltrækkeligt hurtigt.

Det kræver meget en begrænset mængde opsætning, som Navision system administratoren hurtigt vil kunne lave, og så er brugeren klar. Der er nogle begrænsninger ved produktet, men for brugen som ikke skal andet end at trække data og kører noget BI på det grundlag, er det helt sikkert et produkt som skal fremhæves.

I et senere indlæg vil jeg gå i dybden med hvad ”hovedprodukter” Jet Reports Essentials indeholder, da det er meget tæt forbundet med Express. Kort fortalt er de naturlige forlængelser af hinanden og det vil være meget oplagt at kombinere disse værktøjer.

ET NERVESYSTEM I SKYEN

Hvad er online ERP?

Online ERP, bedre kendt som økonomistyring via nettet, er en tilgang til ERP som udnytter muligheden for have hele ens økonomistyringssystemet ”i skyen”. Dette er særligt udnyttet af store- til mellem-store virksomheder, da det giver disse muligheden for bedre og mere fleksibelt kunne styre de vigtigste og mest ressource tunge aktiver og passiver i virksomheden i virksomheden, ofte medarbejdere, anlægsaktiver og lager.

Endvidere vil man spare netop resourcer og it-infrastruktur, nyt som gammelt ved at benytte sådan en løsning. Flere virksomheder er ligeså begyndt at benytte sig af muligheden for at kunne tilkoble tablets og apps til deres ERP system, f.eks. således at deres konsulenter kan postere bilag eller godkende de fakturerer bogholderiet danner, imens de væk fra kontoret.

 

Kilde: whatsnewnav2015

Resultatet er b.la. at virksomhedens likviditet er mere retvisende og ledelsen derved har et bedre beslutningsgrundlag. Der er naturligvis en længere række fordele og ulemper, som jeg ikke vil komme ind på i dette indlæg, men i stedet nøjes med at konstaterer at online-løsninger er kommet for at blive.

Ved at lade din ERP-leverandør tilbyde en online løsning i skyen vil du tilsikre en komplet opdateret it-infrastruktur uden økonomiske overraskelser. Det vil give virksomheden og dens ressource mulighed for at opnå deres mål uden at være begrænset af dens nuværende teknologiske platform, data tilgængelighed eller sikkerhed.

 

Få betalingen ud af verdenen allerede i dag

For virksomheder som typisk ville være kategoriseret som små- til mellemstore virksomheden, er potentialet ved denne tilgang endnu ikke slået igennem – måske fordi at behovene er forskellige eller fordi at flere nuværende løsninger, tilbydes i et prisleje som giver bedre mening i en kort horisont. På trods af disse argumenter er ganske meningsfyldte, kan det være nødvendigt at udfordre disse virksomhederes ledelse i at se potentialet ved at benytte en løsning allerede nu, som er fremtidssikret.

Ofte vil bedre kunne betale sig at benytte en ERP platform som kan mere end man har brug for nu, end at få lavet en specifik tilretning til sin nuværende løsning om 3 år. Samtidigt vil man bedre kunne udnytte skalerbarheden på sådan en platform, da den bedre vil kunne følge med virksomheds vækst. Uden at gå for dybt ned i økonomien, vil man hurtigt kunne argumentere for at der ikke skal mange timer til i et tilpasnings-projekt før at det ville have været mere økonomisk at starte ud med en fast omkostning for sit ERP systemet.

NAVSCAN – ROBUST OG ENSARTET INDLÆSNING AF DATA

Generelt om NAVscan

NAVscan er et produkt udviklet af Corpital P/S, som har til formål at sikre en robust og ensartet indlæsning af data fra dokumentscanningsfirmaerne FutureLink og ReadSoft i et Cockpit i Dynamics NAV (version NAV2009R2 og nyere).

 

Datatransmission foregår ved, at filer sendes frem og tilbage mellem udbydere (dokumentscanningsfirmaerne) og til en disk på kundens server. Filer er typisk xml-filer, der udlæses fra Navision med stamdata der uploades. De indscannede dokumenter fra udbyder udlæses igen som xml-filer, der indlæses i NAVscan Cockpit, hvor det er muligt at behandle data, hvis der f.eks. er fejl i data.

Når alle fejl er rettet, trykkes på knappen ”Overfør data”, hvorefter data overføres til købsmodul eller en købskladde i Navision.

 

Opsætning

 

I NAVscan opsætningen angives, hvordan data skal behandles. Skal der overføres data til købsmodul eller en købskladde i Navision. Hvis data skal overføres til købsmodul, kan det i opsætningen bestemmes, hvorvidt:

 • Købsordren skal ordrematches, eller hvorvidt der skal oprettes nye købsordre
 • Købslinjer må oprettes
 • Difference-linje med angiven finanskonto skal oprettes
 • Købsordren automatisk skal bogføres
 • Købsordren skal udskrives ved frigivelse

Databehandling

Når købsfakturaer er færdigbehandlet hos scanningsudbyder og frigivet, overføres disse som xml-filer til en mappe i fil-systemet, som NAVscan Cockpit kan tilgå. Herfra indlæses data:

 

I NAVscan Cockpit, kan data fejlbehandles, og de enkelte linjer kan ikke overføres, før en faktura er fejlfri. Afhængig af opsætning, vil der blive dannet købskladdelinjer eller købsdokumenter, når der trykkes på knappen ”Overfør data”.

 

Vis dokument

Fra data bliver indlæst i NAVscan Cockpit og til data er bogført, er det muligt at vise det oprindelige dokument. Dette foretages fra følgende forms:

Før overførsel
NAVscan Cockpit

Efter Overførsel
NAVscan Historik
Købsordrer
Købsfakturaer
Købskreditnotaer

Efter bogføring
Kreditorposter
Finansposter
Bogførte købsfakturaer
Bogførte købskreditnotaer

EN NY BRUGERFLADE – EN NY BRUGEROPLEVELSE

Velkommen til Lightning Experience

Salesforce har i rigtig mange år holdt fast i deres eksisterende brugerinterface, som vi alle kender så godt. Stamoplysninger placeret i toppen, hvortil der er knyttet en række relateret information i form af de relaterede lister. Dette gode gamle layout også kaldet Classic, har nu fået den store overhaling, hvilket kommer til udtryk i det nye Lightning Experience. Lightning Experience er og bliver en helt ny måde at se og arbejde med Salesforce på.

I Lightning Experience, vil man ikke længere se sine relaterede lister, men vil derimod opleve siden bygget op af forskellige komponenter, således den information, der er vigtig i den særlige sammenhæng ligger samlet.

Pipelinen skaber fuldt overblik

Med Lightning Experience får man det fulde overblik over hele sin pipeline og muligheden for at flytte salgsmulighederne let mellem de forskellige salgsfaser. Det vil sige; man (bl.a.) altid kan se hvor mange salgsmuligheder man har i hver enkel fase.

Udnyt Lightning Components og få større fleksibilitet

Du, som administrator skal vænne dig til, at bygge Page Layouts ved brug af Lightning Components, standard såvel som custom components, hvilket giver større fleksibilitet i sideopbygningen.

Salesforce ved, at man ikke bare fra den ene dag til den anden kan forvente, at brugerne tager den nye oplevelse til sig. Administrator kan derfor bestemme, hvilke brugere der skal have mulighed for at arbejde i det nye Lightning Experience, og hvem der ikke skal. Det vil til hver en tid vil det være muligt for den enkelte bruger, at skifte mellem den gamle brugerflade og den nye.

 

Du kan lærer meget mere Salesforce Lightning Experience her.

Af Henrik Helt Hansen, Senior Consultant, Corpital

FÅ EN FLYDENDE DATADREVET SALGSPROCES MED SALESFORCEIQ

I sidste uge afholdt Salesforce deres årlige konference, Dreamforce, i San Francisco. Det er en konference med mere end 170.000 besøgende og her hvor Salesforce og partnere, præsenterer nye produkter og opdateringer til deres nuværende features.

 

Salesforce er meget mere end software. Det beviser Dreamforce bl.a. med den opmærksomhed, konferencen tiltrækker og ved at markere Salesforce’s navn på markedet, som en softwarevirksomhed med en bred vifte af værktøjer. Det skyder virksomheden op ved siden af giganter som Microsoft, Oracle og SAP som én af de største på markedet.

 

Prioriterer du også at komme i gang hurtigt? SalesforceIQ hjælper dig på vej

Der blev, uden undtagelse i år, præsenteret noget for enhver virksomhed. En er de helt store nyheder er den nye produktlinje “SalesforceIQ”. Det er et produkt, der primært henvender sig til små virksomheder hvor der ikke skal stilles særlige krav til alverdens specialtilpasninger, men hvor imod det er behovet for at komme hurtigt i gang der har prioritet. På trods af prioriteten bliver brugeroplevelsen ikke mindre af, at brugeren får “Lightning Experience” oplevelsen, når de arbejder i SalesforceIQ.

For helt nye og mindre Salesforce kunder, kan det være en meget aktuel pakke, idet den giver adgang til de mest basale Salesforce funktionaliteter. Og Salesforce har selvfølgelig tænkt på hvordan vi som brugere, bruger Softwaren i dag. Derfor er der også lavet en app til SalesforceIQ som gør det muligt, at arbejde fuldstændig mobilt med Salesforce og knytte sin mail, sin dropbox og andre eksterne app’s op imod softwaren.

Eksisterende Salesforce brugere kan også benytte SalesforceIQ – her kaldes løsningen “SalesforceIQ for Sales Cloud”. Tanken med produktet er, at have alt samlet et og samme sted.

Af Henrik Helt Hansen, Senior Consultant, Corpital

MÅLRETTET OG PERSONIFICERET MARKEDSFØRING MED PARDOT

Vi har årstider, vi har præferencer, vi har ideér og vi har kunder og det ændrer sig hele tiden. Vi lever ikke i en statisk verden. Hvordan det ser ud i dag, er ikke nødvendigvis som det ser ud i morgen. Det er en dynamik, vi som virksomhed skal forholde os til og agere i forhold til.

Hvordan kan man sikre, at man fortsætter med at behage eksisterende kunder samtidig med, at man skal forsøge at udvide kundeporteføljen? Vi ved, at vi ikke er de eneste som forsøger at få målgruppens opmærksomhed.

Målrettet og personificeret markedsføring er vigtigere end nogensinde før og som virksomhed skal man hele tiden overveje, hvad det er modtageren forventer at modtage, hvad de forventer at finde når vi kommunikere verbalt såvel nonverbalt med vedkommende. Man skal ikke bare levere en masse information på én gang. Man skal levere den rigtige information, i de rette mængder, på de rigtige tidspunkter.

Et værktøj der kan hjælpe med at få kontrol over disse elementer er Pardot Marketing Automation. Det er en værktøjskasse med redskaber, som kan benyttes med henblik på at blive bedre til, at kontrollere og agere i forhold til omkringliggende omgivelser.

Kunden i centrum

Pardot er et rigtig godt værktøj til at opsamle information omkring besøgende på virksomhedens online platform; hvornår besøger de os? Hvad leder de efter? Hvor lang tid var de der? Hvor gik de hen bagefter? Hvornår besøgte de os igen? Hvornår downloaded de et white paper osv.?

Det er alt sammen information som vi kan bruge, hvis det bliver brugt korrekt, som kilde til at levere endnu mere relevant information til målgruppens individ næste gang der skabes kontakt, hvad enten det drejer sig om genbesøg på hjemmeside, deltagelse i seminar eller kontakt via sælger.

Pardot giver alle muligheder for at sætte kunden i centrum og opbygge gode og lange kunderelationer.

Af Henrik Helt Hansen, Senior Consultant, Corpital

TIL DIG DER MENER SALGSLEDELSE OG MOTIVATION ER VIGTIGT!

Corpital seminar om salgsledelse og motivation 9 december, 2015.

Hvorfor er de små ting i vores relationer så vigtige? Hvordan får vi motivation af hinanden i en travl hverdag? I dag forsøgte vi hos Corpital, at facilitere en event hvor vores formål var, at give salgsorganisationer inspiration og motivation til at drive salg mere procesorienteret.

Motivation til sælgerne gennem marketing?

Henrik Hansen fra Louis Poulsen var den første til at tage ordet. På levende vis fik han guidet os igennem hvordan de bruger CRM systemet Salesforce, til at måle og motivere deres sælgere til at blive bedre både i deres adfærd overfor kunden, og internt i organisationen. Noget så simpelt som hvordan marketings mulighederne i Salesforce kan styre hvordan sælgerne optimerer deres salgsopbakning til kunderne med materialer o. lign,  helt automatisk. Hvordan de små ændringer der gør hverdagen lettere for sælgerne, får dem til at anvende Salesforce og få locket alle data i systemet, og som Henrik sagde: “findes det ikke i Salesforce findes det slet ikke”. Henrik var også inde på muligheden af at anvende nogle af de mange Apps der findes til Salesforce, og hvor simple de er at implementere. Det er bare at gå i gang.

Mål på de ting der skaber værdi i pipeline

Brian S. Christensen fra Milestone Selling har et fantastisk salgsledelses produkt der nu er på vej til Salesforce App Exchange. Dette værktøj gør det muligt at visualisere salgsledelse og måle på de ting der virkelig skaber værdi i en pipeline, nemlig det der flytter sig i de forskellige salgsstadier. Hvorfor er det så at netop denne vinkel giver større værdi end det at fokusere på ordre? Det var udgangspunktet for den dygtige salgsleder og motivators oplæg. Brian fik sat fint gang i diskussionerne om, hvordan man også kan lave salgsledelse og styrke motivationen ved at fokusere på den indsats den enkelte sælger gør. Og er det ikke netop det vi bør fokusere på og belønne?

De to indlæg satte helt sikkert gang i refleksionerne og tankerne kørte hurtigere end de rappe biler der var i Audi Gladsaxe’s fantastiske lokaler. Der også var rammen om hyggelig networking bagefter.

Hvis du vil se mere fra dette seminar så følg med her på siden hvor der snart vil blive publiceret en video.

Af Henrik Helt Hansen, Senior Consultant, Corpital