Kunde: MJK XYLEM

Salgsstrategi blev operationaliseret med Salesforce Sales Cloud

Implementering af Salesforce Sales Cloud